CÔNG CỤ ĐƠN GIẢN HOÁ ĐỂ GỬI EMAIL VÀ SMS TỰ ĐỘNG

DÙNG THỬ 14 NGÀY MIỄN PHÍ

Tăng lượng khách hàng tiềm năng

Bạn có thể tạo từng “form đăng ký” gắn vào từng website/Landing Page giúp để tạo ” Lead ” khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc tự động

Khởi tạo từng chiến dịch Automation để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

Kết nối API với các nền tảng khác

Với danh sách khách hàng bạn có thể chuyển sang các phần mềm khác để thuân jtieenj trong các công việc mà bạn cần.

TOOMARKETER HÀNH ĐỘNG TRÊN TỪNG SỰ KIỆN

TooMarketer đầy đủ tính năng cho người làm marketing

GIẢM CHI PHÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẰNG TOOMARKETER

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn trực tiếp